Pristupna točka: BSW_Amfora

Podaci od: 22.08.2019 01:45 -- Originalna datoteka: BSW_Amfora

KorisnikSignal
1 4C5E0C5BFCB7 4C:5E:0C:5B:FC:B7 no -76dBm... 65Mb...-67dBm... 58.5...
1 4C5E0CA5402A 4C:5E:0C:A5:40:2A no -64dBm... 65Mb...
1 6C3B6B11B777 6C:3B:6B:11:B7:77 no -54dBm... 72.2...
1 744D28119F01 74:4D:28:11:9F:01 no -53dBm... 65Mb...
1 CC2DE09C50B7 CC:2D:E0:9C:50:B7 no -66dBm... 52Mb...
1 D4CA6D8C8D5F D4:CA:6D:8C:8D:5F no -62dBm... 11Mbps
1 D4CA6D9A29A9 D4:CA:6D:9A:29:A9 no -58dBm... 5.5Mbps
1 D4CA6DCA65C0 D4:CA:6D:CA:65:C0 no -61dBm... 54Mbps
1 D4CA6DCA65C4 D4:CA:6D:CA:65:C4 no -62dBm... 72.2...
1 E48D8C62B88D E4:8D:8C:62:B8:8D no -71dBm... 57.7...
1 E48D8C74CB87 E4:8D:8C:74:CB:87 no -65dBm... 72.2...
1 E48D8CB64F11 E4:8D:8C:B6:4F:11 no -61dBm... 11Mbps
Anic, Milan-51dBm... 72.2...
Jelinic, Goran-64dBm... 18Mbps