Pristupna točka: BSW_Mikas

Podaci od: 19.10.2019 02:45 -- Originalna datoteka: BSW_Mikas

KorisnikSignal
Matanic, Miro-69dBm... 54Mbps
Mikas E48D8C70B529 E4:8D:8C:70:B5:29 no -48dBm... 36Mbps -95dBm... 2Mbps