Pristupna točka: BSW_Mikas

Podaci od: 05.12.2019 15:45 -- Originalna datoteka: BSW_Mikas

KorisnikSignal
Matanic, Miro-66dBm... 54Mbps
Mikas 5C:2E:59:F0:99:3E no -80dBm... 24Mbps -43dBm... 54Mbps